Egyedi, személyre szabott megoldásaink

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy Egyesületünkhöz szeretne fordulni segítségért, az alábbi helyzetekben tudunk megoldásokat eszközölni:

 • Egyedi megoldási javaslatok fennálló szerződések esetén
 • Elmaradás nélküli törlesztések
 • 90 napon belüli elmaradások esetén
 • 90 napon túli, de fennálló szerződések
 • Felmondott szerződések
 • Végrehajtás alatt lévő szerződések
 • Szerződéskötések, módosítások előtt:
  • Kölcsönök
  • Betétek
  • Befektetések
 • Egyéb:
  • Adásvétel
  • Ajándékozás

  Törvény által szabályozott segélycsomagok

  Árfolyamrögzítés

  2011. június 28-án kihirdetésre került a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény. A devizahitellel (a kölcsön nyilvántartási pénzneme euró, svájci frank vagy japán jen, törlesztési kötelezettséget az adós forintban teljesíti, a kölcsön fedezete a Magyar Köztársaság területén lévő lakóingatlanon alapított zálogjog) rendelkező természetes személy 2011. december 31-ig írásban kezdeményezheti a törlesztési árfolyam 36 hónapig, de legfeljebb később 2014. december 31-ig történő rögzítését, ha megfelel a következő feltételeknek:

  • a hiteladós fizetési késedelme nem haladja meg 90 napot,
  • a hiteladós nem áll állami fizetéskönnyítő program hatálya alatt,
  • a devizahitel végső lejárata 2014. december 31. napját követő időpont,
  • a fedezetül szolgáló, zálogjoggal terhelt lakóingatlan pénzügyi intézmény által meghatározott forgalmi értéke a fedezetként történő elfogadáskor a nem haladta meg a 30 millió Ft-ot,
  • a hiteladós korábban gyűjtőszámla-hitelre vonatkozó hitelkeret-szerződést nem kötött.
  • amennyiben a devizahitel fedezetéül szolgáló lakóingatlant több pénzügyi intézmény által alapított jelzálogjog terhel, e zálogjog által biztosított valamennyi követelés tekintetében nem áll fenn 90 napot meghaladó késedelem és a zálogtárggyal szemben végrehajtási eljárás nincs folyamatban.

  A rögzített árfolyam és az ezt meghaladó tényleges törlesztési árfolyamok közötti különbségre a devizahitelt nyújtó hitelintézet speciális célú, a felelős hitelezés szabályai alá nem eső forint jelzáloghitelt nyújt (a továbbiakban: gyűjtőszámla-hitel). 
  A Magyar Állam készfizető kezesként felel a gyűjtőszámla-hitelből eredő tartozások 100 százalékért a rögzített árfolyam alkalmazási időszak alatt, továbbá kezesként felel a gyűjtőszámla-hitelből eredő tartozások 25 százalékért a rögzített árfolyam alkalmazási időszak záró időpontját követően. A kezességvállalásért a gyűjtőszámla-hitelt nyújtó pénzügyi intézmény a Magyar Állam részére kezességvállalási díjat fizet. A kezességvállalási díj számításának és megfizetésének módját kormányrendelet határozza meg. Árfolyamrögzítés esetén az állami készfizető kezesség igénybevétele a hitelintézet döntésétől függ.

  Nemzeti Eszközkezelő Társaság

  A Kormány a devizahitelesek helyzetének megerősítéséről szóló 1191/2011. (VI. 14.) Korm. határozatban felhívta a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsenek előterjesztést a Kormány számára a Nemzeti Eszközkezelő felállításáról annak érdekében, hogy a Nemzeti Eszközkezelő megvásárolja a hitelezőktől azon személyek lakóingatlanát, akik lakóingatlana devizalapú, illetve forintalapú jelzáloghitel-szerződésből fakadó tartozás miatt árverezésre kerülne. A Nemzeti Eszközkezelő felállításához és működésének megkezdéséhez szükséges forrásokról szóló 1245/2011. (VII. 18.) Korm. határozat olyan mértékű forrás biztosítását írja elő, amely lehetővé teszi, hogy a Nemzeti Eszközkezelő 2014. december 31-ig összesen legfeljebb ötezer ingatlant vásároljon meg. 

  • Kamattámogatás
   Ha valaki kész nagyobb lakásból kisebbe költözni, és ezzel együtt nagyobb hitelét kisebbre cserélni azért, hogy törleszteni tudja adósságát, akkor a kisebb (vagy kisebb hitellel járó) lakás megvásárlásához kamattámogatást kap legfeljebb öt éven keresztül. Ez a legkedvezőbb esetben elérheti az évi 3,5 százalékot.
  • Szociális Családiház-építési Program
   A Kormány 2011. július 6-án elfogadta a Szociális Családiház-építési Programot, amelynek keretében a budapesti agglomerációban 80 épületet tartalmazó modul megépítése mellett ötszáz lakás megépítését tartja támogathatónak. A mintaprojekt kiválóan alkalmas lehet a kötött struktúrák helyett rugalmas új megoldások kipróbálására.  Pénzügyi Békéltető Testület

  Egy per elkerülhető, amennyiben megelőzően a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordul. A szervezet célja, hogy egyezséget hozzon létre a vitás felek között a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Így az eljárás sokkal rövidebb időbe telik, illetve elkerülhető az illetékmegfizetési kötelezettségek és a további költségek felhalmozása.

  Tehát amennyiben Ön úgy érzi, hogy a pénzintézet megsértette az Ön fogyasztói jogait, vagy nem a szerződésnek megfelelően járt el, akkor ehhez a szervezethez is fordulhat segítségért. A BHKE szakértői segíteni tudják Önt ezek az eljárások teljes folyamata alatt.