Gépjárműhitel maradványértékéről szóló ítélet

Az ítélet ide kattintva olvasható el.

 • Miről szól a per? A Pénzintézet és az adós között vitás kérdés maradt az autó eladása után megmaradt tartozás nagyságáról. Az adós nem értett egyet a Pénzintézet elszámolásában lévő összeggel és a követelt összeg csökkentését kérte a Bíróságtól.

 • A bíróság döntése: A II. fokú Bíróság döntése részben megváltoztatta az I. fokú Bíróság ítéletét és helyt adott az adós azon kérelmének, hogy a követelt összeget csökkentse. Továbbá nem látta bizonyítottnak a Pénzintézet részéről a szerződésben foglalt változó kamatozásra vonatkozó pontot, mivel a Pénzintézet kamat követelése nem követte a devizaárfolyam mozgását, ezért semmisnek nyilvánította a Pénzintézet CHF alapon történő kikötését mivel a Pénzintézet kamat számítása nem az ÁSZF –ben foglaltaknak megfelelőnek történt.

 • Mit jelent ez a gyakorlatban? Az adós továbbra is tartozik, csak nem mindegy, hogy mennyivel. Mivel a bíróság jogerősnek ítélte észrevételeket, ezért csökkentette a tartozás mértékét és a csökkentett összeg megfizetésére kötelezte az adóst. Ennek az összegnek visszafizetési üteme egy újabb egyezkedés kezdetét jelenti.

Hasznos tudnivalók:
Mivel a hitelre vásárolt gépjárművek értéktelendése gyorsabb ütemű, mint a hitel tőketartozásának csökkenése (devizahitelek esetén akár növekedésről is beszélhetünk), ezért a gépjárművek értékesítéseit követően rendszerint maradnak tartozások. Ezt az összeget hívjuk maradványértéknek. A maradványérték mértékének jogosságáról, illetve a visszafizetés ütemezéséről szóló tárgyalásokban érdemes szakértőink segítségét kérni.

Végrehajtás megszüntetéséről szóló ítélet

Az ítélet ide kattintva olvasható el.

 • Miről szól a per? A pénzintézet a hitel felmondása után végrehajtást kezdeményezett az adós ellen. Az adós ezt a kezdeményezést támadta meg.

 • A bíróság döntése: Mivel a közjegyzői okiratban nem rögzítették a havonta fizetendő törlesztések összegét, ezért a bíróság a hiányosságokra hivatkozva a végrehajtást megszüntette.

 • Mit jelent ez a gyakorlatban? A bírósági döntés értelmében az adós hitele újra felmondott állapotba került, ezzel időt nyerve akár önálló úton való értékesítésre, lehetősége nyílt az egyezkedésre a tartozás megfizetéséről a Pénzintézettel és sikerült elkerülnie a végrehajtás költségeit, a későbbi árverezést. Amennyiben nem sikerül megegyezniük, akkor a bank újra végrehajtást kérhet az adós ellen.

Hasznos tudnivalók:
Mindenképp törekedni kell a végrehajtás elkerülésére! Amíg a hitel felmondott állapotban van, sokkal több lehetőség van az egyezkedésre és nagyobb eséllyel kerülhető el a végső eladósodás. Amikor a hitel végrehajtás alá kerül, akkor az Önálló Bírósági Végrehajtó veszi át a tartozás behajtását. Ez rendkívül költséges, hiszen a végrehajtó kérheti a jövedelmek tiltását, kezdeményezheti az ingatlanok árverezését. A Pénzintézettel való egyezkedés is körülményessé válik, mivel 3. személyként megjelenik a végrehajtó is az ügyletben. Amennyiben sikerül is megegyeznünk a hitelező bankkal, akkor is külön egyezséget kell kötnünk a Végrehajtóval az ő munkadíjának megfizetéséről is. Ezért ha felmondott vagy, végrehajtás alá került tartozásunk van, mindenképp sürgősen vegyük fel a kapcsolatot egy szakértővel!

KEZES ellen indított eljárás megszüntetéséről szóló ítélet

Az ítélet ide kattintva olvasható el.

 • Miről szól a per? A Pénzintézet a kezes ellen indított peres eljárást a kölcsöntartozás megfizetésének érdekében

 • A bíróság döntése: a Bíróság ítéletében megállapította, hogy az adós és a Pénzintézet között szabályosan nem jött létre szerződés, mivel a Pénzintézet által levélben megküldött szerződés átvétele nincs dokumentálva, hiányzik a szerződést átvételét igazoló tértivevény. Továbbá az adós nem kezdte meg a törlesztést a szerződés alapján, ezzel a magatartásával, pedig nem ismerte el a szerződés meglétét. Mivel az adós és a Pénzintézet között nincs szerződés, ennek hiányában a kezestől nem lehet követelni a tartozás megfizetését.

 • Mit jelent ez a gyakorlatban? A bíróság ítélete ez esetben azt jelenti, hogy akezes nem tartozik, mivel nincs erre vonatkozólag érvényes szerződés. (Figyelem! Ez az ítélet nem azt mondja ki, hogy az adós sem tartozik!)

Hasznos tudnivalók:
Aki kezességet vállal ugyanúgy teljes vagyonával felel a hitelért, azonban a hitelt nem neki hanem az adósnak folyósítják. Amennyiben az adós nem tud helyt állni a törlesztés folyamán, a kezesnek kell helyette fizetnie! Amennyiben ő sem tud a törlesztésnek eleget tenni, ellene is ugyanúgy indítható végrehajtás, mint az adós ellen.

Kilakoltatás felfüggesztéséről szóló ítélet

Az ítélet ide kattintva olvasható el.

 • Miről szól a per? Az adós peres eljárást kezdeményezett a kilakolást kérő ellen és kérte az eljárás megszüntetését, mivel a Közjegyző az eljárási szabályokat megszegte.

 • A bíróság döntése: Mivel a végrehajtás szakaszában a felek megegyeztek arra vonatkozólag, hogy 24 hónap alatt az adós megpróbálja értékesíteni az ingatlant. Ezt a záradékot a közjegyző nem vette figyelembe, amikor a kilakoltatást kezdeményezett az adós ellen. A bíróság a záradékra való tekintettel a kilakoltatást felfüggesztette.

 • Mit jelent ez a gyakorlatban? A döntés azt jelenti, hogy az ügyfél az ingatlanban maradhat, a végrehajtás kérőnek pedig új eljárást kell kezdeményeznie a kilakoltatás érdekében. Amennyiben ha ez idő alatt a feleknek sikerül megállapodniuk abban, hogy a fennálló tartozást milyen módon rendezik, akkor maradhatnak az ingatlanban.

 Hasznos tudnivalók:
A kilakoltatás a végrehajtás legvégső szakasza. Amennyiben ha valaki nem fizeti a tartozását a Pénzintézet először felmondja a szerződést (90 napos késedelem szükséges), végrehajtásra adják a tartozást, amely következtében megpróbálhatják értékesíteni az ingatlant. Ha nem sikerül önálló úton eladni, akkor árverezésre kerül sor. Amennyiben az ingatlan eladásra kerül, (ez általában csak többszöri árverezés után sikerül) az új tulajdonos kezdeményezheti a kilakoltatást. Eddig a pontig az adós végig a lakásban maradhat. Kizárólag jogerős kilakoltatási végzés esetén köteles elhagynia addigi otthonát.

Jogi (peres) úton történő érdekképviselet

Hasznos tudnivalók a peres eljárásokról:
Mielőtt pert indítana valaki ellen, érdemes tájékozódnia a peres eljárásokra vonatkozó költségekről:

 • A tárgyérték (ez esetben a tartozás) 6%-át le kell róni illetékben (bizonyos esetekben illeték-feljegyzési jogot biztosítanak, ami azt jelenti, hogy a bíróság megelőlegezi a peres eljárás illetékköltségét.)
 • per lefolyása után a perköltséget (illeték-feljegyzési jog esetén az illetéket is) a vesztes félnek kell megfizetnie. Ez újabb jelentős terhet róhat az adósra, amennyiben veszít a bankkal szemben.
Mint azt a fenti példa mutatja, egy peres eljárás rendkívül költséges, ezért csak olyan esetben érdemes ehhez a jogi lehetőséghez folyamodni, amennyiben 100%-ig biztosak vagyunk az ügyünk igazában. Tehát mindenképpen érdemes előbb a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulni, hiszen amennyiben az ügyfelet marasztalják el, egy peres eljárás is gyenge lábakon állhat.